Pünkösd – nemzetek ünnepe

Minden ember Isten választott népéhez tartozik a hit által

Urunk mennybemenetele az apostolokat már nem viselte meg olyan tragikusan, mint amikor látták, hogy Mesterüket szemük láttára elnyeli a sír. Pedig mindkét eseményt előre megjövendölte az Úr, de szívük akkor még nem volt képes befogadni annak teljes valóságát.

Pünkösdkor – Szentlélek kiáradása által – már nem csak az ő szívükben megérett hitigazságok lettek nyilvánvalóvá, hanem erről mások előtt is úgy tettek tanúságot az apostolok, hogy ki-ki megértette, mintha az ő nyelvükön beszéltek volna.

Az én tanúságomat ki érti, és miről szól?!

Megosztás