Fiú-Lány túra

Plébániánkon az ifjúsággal kapcsolatos foglalkozások célja, hogy fiataljaink, gyermekeink részére egy olyan közeget teremtsünk, amely biztosítja számukra az erkölcsileg helyes irányba történő fejlődést. Ez az érték-átadás véleményünk szerint elsősorban közösségben sajátítható el. A közösen megszervezett kirándulások, túrák vízi túrák igen hatékonyan szolgálják ezt a célt, ugyanis a gyerekek ezek során megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, egymáson segíteni, elsajátítják az alturista személyiségjegyeket.

Az ifjúság nevelésének másik fő célja a férfias és a nőies eszmények tudatosítása, és ez által a fiataloknak a későbbi az apai és az anyai szerepekre, ezáltal a családi életre történő felkészítése és megkedveltetése. Ezen utóbbiakat nagyon fontosnak tartjuk, mert korunk hajlamos ezeket az eszményeket összemosni.

A táborok kimondott fő célja, hogy segítsen megőrizni és közösségi szemléletűvé tenni a fiatalokat. Ez a fajta együttlét, táborozási” közösség olyan élményt biztosít a gyermekek, fiatalok számára, ami nehezen vagy egyáltalán nem biztosítható más közösségi programokkal. A gyermektáborok – a résztvevők egymásra utaltságában ­kiváló lehetőségek biztosítanak a segítőkészség, a felelősségvállalás, a példamutatás, a bátorság, a mértékletesség, a tűrőképesség, a toleranciakészség és nem utolsósorban az edzettség növelésére, amelyre számos jó példát tudnánk említeni az utóbbi évek táborozásainak tapasztalatából.

A közös táborozásokban a fiatalok önkéntelenül is átveszik a felnőttek viselkedésmódját, míg a kisebb gyermekek hasonló módon tanulják idősebb társaiktól a viselkedési szabályokat. A táborok néhány napja, vagy hete olyan közösségformáló erőt jelent, amelyet más eszközökkel csak sokkal hosszabb időtartam alatt lehetne elérni. A táborok természetesen emellett vidám együttlétet, szórakozást, felüdülést, közösségi élményt jelentenek a fiatalok számára.

A táborokat a lehetőség szerint úgy próbáljuk megszervezni, hogy az minél kisebb anyagi terhet jelentsen a résztvevő gyermekek családjainak számára. Igény szerint a rászorulók számára támogatást is biztosítunk.

 

Nincsenek bejegyzések.

 

 

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés

MentésMentés