Kántori- és kórusvezetői állás

Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia munkatársat keres a megüresedett római rítusú kántori- és kórusvezetői állásra.

Fő feladata:

  • szentmisék énekeinek vezetése orgonán és énekléssel vasárnapi (4), és szükség szerint hétköznapi (2) szentmiséken
  • esküvők, temetések és gyászmisék kántori szolgálata
  • májusi litánia és októberi rózsafüzér vezetése
  • felnőtt kórus vezetése, és gyermekkórus megszervezése és vezetése
  • egyházzenei koncertek szervezése  
  • egyházi énekek betanítása a híveknek

Feladata továbbá az irodai- és az adminisztrációs teendőkben való besegítés is, előre egyeztetett módon.

Foglalkoztatás jellege: első 1-3 évre határozott idejű, azt követően határozatlan idejű részállású munkaviszony, három hónap próbaidő kikötéssel.

Jelentkezési feltételek:

·         liturgia pontos ismerete

·         kórusvezetői tapasztalat

·         legalább kántorképzői- vagy annál magasabb egyházzenei végzettség

·         rendezett szentségi élet

Benyújtandó iratok:

·         gyóntatói/lelkivezetői ajánlás

·         kézzel írt önéletrajz

·         kézzel írt szakmai életút

·         végzettséget igazoló iratok fénymásolata

·         motivációs levél, amely tartalmazza a bérigényt is

Bérezés és juttatások:

  • kántori alapfizetés (megegyezés szerint)
  • stóla és stipendium kántorra eső része
  • szükség esetén szolgálati lakás
  • megfelelő végzettség esetén, külön bérezés fejében, lehetőség van iskolai hitoktatásra is

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 2018. szeptember 14. péntek 18:00 óráig postai úton tértivevénnyel, vagy személyesen a plébánia irodájában. A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „Kántori állás”.

Személyes meghallgatásra való megkeresés telefonon vagy e-mailben fog történni, ezért mindkét elérhetőséget kéretik megadni.            

Plébánia címe: Pestszentlőrinci Főplébánia 1181 Budapest, Batthyány u. 87/b. http://pestszentlorinc.plebania.hu/

Budapest, 2018. augusztus 4.

Tampu-Ababei József

plébános

Megosztás