2017. október 29.

1. Kedden Boldog Romzsa Tódor, szerdán Mindenszentek, csütörtökön halottak napja, pénteken Porres Szt. Márton, szombaton Borromeo Szt. Károly ünnepe lesz.

2. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.

3. Mindenszentek ünnepe kötelező főünnep. Tudatosan törekedjünk arra, hogy pihenéssel és szentségekhez való járulással szenteljük meg az ünnepet.

4. Mindenszentek ünnepén (szerdán) és halottak napján (csütörtökön) reggel ½ 8-kor és este 6-kor lesz szentmise. Lucernárium (elhunytakért való imádság) szerdán lesz az esti mise után.

5. Nemcsak halottak napján, hanem november első 8 napjában is van lehetőség teljes búcsút nyerni, amelyről a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók részletek.

6. A héten, csütörtökön du. 5 órától elsőcsütörtöki Szentségimádás lesz.

7. A héten első péntek lesz. Éjünk bátran az elsőpéntekhez kapcsolódó imakilenced-, és szentségekhez való járulás lehetőségeivel.

8. Szombaton du. 5 órától elsőszombati Rózsafüzér lesz a templomban.

9. Novemberben hétfőn, szerdán és pénteken a reggeli szentmisék elhunyt szeretteinkért lesznek. Miseszándékok és adományok az erre a célra kihelyezett perselybe adhatók le a templomban.

10. Be lett kapcsolva a templom és a hittanterem fűtése. Kérjük, hogy fokozottan figyeljünk az ajtók becsukására.

11. A hittanterem már igénybe vehető a nagyobb nyüzsgést igénylő gyermekek részéről.

12. Akinek nincs internet elérhetősége, papír alapú hirdetési igényét a sekrestyében jelezheti. Akik a plébánia levelezőlistájára szeretnének feliratkozni vagy a plébánia elektronikus naptárát szeretnék felvenni, az alábbi e-mail címre írhatnak:

pszlorincfoplebania@gmail.com

13. A heti miseszándékok a templom bejáratánál és a honlapon is megtekinthetők a hirdetések mellett. Az üres időpontokban akár még mise előtt is lehet szándékot beíratni a sekrestyében.

14. Köszönjük azon Testvéreknek, akik már rendezték az idei egyházi hozzájárulásukat! A befizetés alábbi módon történhet: személyesen a sekrestyében vagy az irodában, csekken vagy átutalással.

(Évközi 30. vasárnap)

Liturgiák rendje

Jelmagyarázat:

  • “—” = még nincs miseszándék beírva
  • “Gyászmise:” = amennyiben üres, arra a misére is lehet miseszándékot íratni

Rózsafüzér: minden nap 17:15-kor

Vasárnap

Október 29.

0700

0900

1030

1800

 

Püspök szándékáért

Mónika és Sarolta gyógyulásáért

† Péter András édesapáért

Hétfő

 Október 30.

0730

 

1800

 

† János és Margit

 

Kedd

  Október 31.

0730

 

1800

 

Élő Vilmosért és családjáért

 

† Zoltán

Szerda

  November 1.

0730

 

1800

Elhunytjainkért

Püspök szándékáért

Csütörtök.

November 2.

0730

1700

1800

elsőcsütörtöki Szentségimádás

Gyászmise:

Péntek

  November 3.

0730

1300

1800

Elhunytjainkért

Tem: † Horváth Gizella

† Nemes szülők és testvérek

Szombat

  November 4.

0730

1800

† Édesanyáért, + édesapáért és + testvérekért

Hálából az életért

Mindenszentek

és halottak napja

— teljes búcsú 

    A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsú nyerhet az a hívő,

– aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető);

– aki halottak napján, nov. 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, és egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

Megosztás