2017. október 22.

Évközi 29. vasárnap

1. Hétfőn Kapisztrán Szt. János, kedden Claret Szt. Antal, szerdán Szt. Mór, szombaton Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé apostolok ünnepe lesz.

2. Isten éltesse a névnapjukat, születésnapjukat és a házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreket.

3. Ma Missziós gyűjtés van, kedves Testvérek perselyadományát a missziók támogatására fogjuk továbbítani.

4.  Ma is a 2 délelőtti, valamint az esti mise után lesz belépőjegy árusítás a Katalin Napi Jótékonysági Bálra a templom előtt. A jótékonysági cél támogatása a támogatói jegy megvásárlásával is lehetséges.  

5. Novemberben hétfőn, szerdán és pénteken a reggeli szentmisék elhunyt szeretteinkért lesznek. Miseszándékok és adományok az erre a célra kihelyezett perselybe adhatók le a templomban.

6. Be lett kapcsolva a templom és a hittanterem fűtése. Kérjük, hogy fokozottan figyeljünk az ajtók becsukására.

7. A hittanterem kihangósításának a szabályozása ugyan még folyamatban van, de a helység már igénybe vehető a nagyobb nyüzsgést igénylő gyermekek részéről.

8. Akinek nincs internet elérhetősége, papír alapú hirdetési igényét a sekrestyében jelezheti, akik a plébánia levelezőlistájára szeretnének feliratkozni vagy a plébánia elektronikus naptárát szeretnék felvenni, az alábbi e-mail címre írhatnak:

pszlorincfoplebania@gmail.com

9. A heti miseszándékok a templom bejáratánál és a honlapon is megtekinthetők a hirdetések mellett. Az üres időpontokban akár még mise előtt is lehet szándékot beíratni a sekrestyében.

10. Köszönjük azon Testvéreknek, akik már rendezték az idei egyházi hozzájárulásukat! A befizetés alábbi módon történhet: személyesen a sekrestyében vagy az irodában, csekken vagy átutalással.

 

Liturgiák rendje

Jelmagyarázat:

  • “—” = még nincs miseszándék beírva
  • “Gyászmise:” = amennyiben nincs temetés, arra a misére is lehet miseszándékot íratni 

Rózsafüzér: minden nap 17:15-kor

Vasárnap

Október 22.

0700

0900

1030

 

1800

 

Püspök szándékáért

† László, Margit lelke üdvéért

Hálából 3 unokáért, Lana dédunokáért 1. születésnapján

Élő Adriennért,Gáborért és családjaikért

Hétfő

 Október 23.

0730

 

1800

†édesanyáért, Erzsébetért szül.108.évf;

élő és †hozzátartozókért

† Nemes Zoltán

 

Kedd

  Október 24.

0730

1800

 

† Ilona

† Ádám édesapáért szül.80.évf.; élő és †hozzátartozókért

Szerda

  Október 25.

0730

900

1800

† László

Tem: † Major Gabriella

Gyászmise: † Major Gabriella/tem: ma/

Csütörtök.

Október 26.

0730

 

 

† Lajos

 

 

Péntek

  Október 27.

0730

1115

1530

1800

†nővérért, Katalinért 27.évf; élő és † hozzátartozókért

Tem: †Sebestyén István

Tem: †Baár József

† Ilona ésRozália

Szombat

  Október 28.

0730

 

1800

 

Megosztás