2017. május 21.

Húsvét 6. vasárnapja


 

  1. Isten éltesse azokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat!
  2. Köszönjük azoknak a közösségeknek, akik takarítják a templomot. Minden hónap 3-ik szombatján reggel 9 órától szívesen fogadjuk azok segítségét is, akik még nem tartoznak kisebb közösséghez.
  3. A templom díszítésére szánt adomány a Jézus Szíve mellékoltár perselyébe helyezhető el.
  4. Minden hónap 3. hétvégéjén, így most is, templomunk felújítására gyűjtünk.
  5. A bérmálási szentmise június 4-én, Pünkösdvasárnap lesz du. 4 órakor. Aznap elmarad az esti 6-os mise!
  6. Pünkösdtől szeptemberig nyári miserend lesz templomunkban:

Vasárnap 7h, 9h és 18h

Hétfőn, Szerdán és Pénteken 7:30

Kedden, Csütörtökön és Szombaton 18h

  1. Június 10-én lesz Horváth Márton diakónus atya pappá szentelése az Esztergomi Bazilikában de. ½ 11-kor. Már lehet jelentkezni a külön buszra, amely Főplébánia Templom elől fog indulni reggel 8-kor, és ide érkezünk vissza kora délután. Jelentkezés a 200 Ft önrész befizetésével történik az irodában vagy a sekrestyében.
  2. Templombúcsú és Márton atya primícia miséje június 24-én, szombaton este lesz. Szívesen fogadjuk Márton atya ajándékára szánt adományokat az irodában vagy a sekrestyében.
  3. Táborok időpontjai:

1)  június 13-15.: ovis tábor – érdeklődni: Óvodába

2)  június 26-30.: napközis tábor – segítőkkel megbeszélés: június 2. P 18:45 közösségi ház

3)  július 6-9.: nővérek családi tábora – érd.: nővéreknél (ld. jelentkezési lap)

4)  július 10-15.: nomád tábor – érd.: betlehemescsapat@gmail.com vagy Benkovics Balázsnál

5)  július 24-29.: nővérek gyerektábora – érd.: nővéreknél (ld. jelentkezési lap)

6)  augusztus 7-10.: ministráns tábor – érd.: Kiss Balázs ministráns vezetőnél

7)  augusztus 13-19.: hegyi tábor havasokban – érd.:

                                betlehemescsapat@gmail.com vagy Benkovics Balázsnál

  1. Szentmisék szándékai a Hirdetőtáblán is megtalálhatók. Amely időpontra még nincs szándék kiírva, a sekrestyében vagy az irodában lehetőség van saját szándékot beírattatni. 

Megosztás